Εισαγωγή σε βασικές γνώσεις της ασθένειας του AIDS και του ιού HIV που την προκαλεί 

Η νευροβιολογία είναι μια πολυδιάστατη επιστήμη. Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους μαθητές σε κάποιες βασικές αρχές της νευροβιολογίας δρώντας υποστηρικτικά στη διδασκαλία του κεφαλαίου "9.Το Νευρικό Σύστημα" της Βιολογίας Α΄ Λυκείου και παρέχοντας αποσαφηνίσεις για την κατανόηση δυσνόητων και "σκοτεινών" σημείων της ύλης του σχολικού βιβλίου.

Το μάθημα διαρθρώνεται σε τέσσερις επιμέρους διδακτικές ενότητες που ακολουθούν το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στη διδασκαλία του μαθήματος της βιολογίας στην Α΄ Λυκείου.


Ασκήσεις εξοικείωσης μαθημάτων

Βασικές αρχές Ανθρωπολογίας και της εξέλιξης του γένους Homo.

Σε αυτό το μάθημα θα γνωρίσουμε το δεύτερο εγκέφαλο μας... το πεπτικό μας σύστημα!
Στόχος του παρόν μαθήματος είναι η κατανόηση του πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ανασυνδυασμένο DNA  και χρήσης αυτού.
Αφορά το πρώτο κεφάλαιο της Βιολογίας Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου, με τίτλο "Το γενετικό υλικό". Θα αναφερθούν οι βασικές ιδιότητες του DNA και τα πειράματα που οδήγησαν στην ανακάλυψή του.

Στο μάθημα αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα σταδιακό zoom στον ανθρώπινο οργανισμό και να κατανοήσουμε πώς όλα αυτά που βλέπουμε ρίχνοντας μια απλή ματιά στο είδωλό μας στον καθρέφτη καταλήγουν σε... κύτταρα!

Πρόκειται για το Κεφάλαιο 1 της Βιολογίας Α' Λυκείου με τίτλο: Από το κύτταρο στον οργανισμό.

Πιάστε το μεγεθυντικό φακό του Βιολόγου και ξεκινάμε...