Σειρά μαθημάτων για τους φοιτητές του Μεταπτυχιακού, ΒΙΟ-ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ