Επιμορφωτικά σεμινάρια που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς

Μάθημα που συνοδεύει το επιμορφωτικό σεμινάριο για τη δημιουργία ιστοσελίδων με τη χρήση του Wordpress, που διοργανώνεται από το ΕΚΦΕ Αμπελοκήπων - 2018.