Μαθήματα που απευθύνονται σε χρήστες διαφόρων επιπέδων, σχετικά με βασικές ή προχωρημένες λειτουργίες της πλατφόρμας Moodle.