Οι μαθητές διακρίνουν τα άβια από τα έμβια με βάση τις λειτουργίες τους, αντιλαμβάνονται πως τα έμβια αποτελούνται από κύτταρα και αναγνωρίζουν ορισμένα βασικά μέρη του κυττάρου.