Σε αυτο το ηλεκτρονικό προγραμμα - Moodle θα μελετίσουμε το φαινόμενο της Διαπνοής των φυτών. Θα μαθουμε με διαδραστικό τρόπο τί ειναι η Διανποή, πώς γίνεται και γιατί.