Αυτό το μάθημα αφορά στην εξοικείωση με το πεπτικό σύστημα του ανθρώπου, τα διάφορα όργανα που το απαρτίζουν και τη λειτουργία του κάθε ενός, όπως παρουσιάζεται στο σχολικό βιβλίο της βιολογίας της α' λυκείου.