ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Στο μάθημα αυτό θα αναλύσουμε το κυκλοφορικό σύστημα.

Πιο συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με:

  • το ρόλο του κυκλοφορικού συστήματος
  • τη δομή και λειτουργία της καρδιάς
  • τις κατηγορίες των αιμοφόρων αγγείων
  • την κυκλοφορία του αίματος
Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
Αποτελείται από 4 χώρους, 2 κόλπους και 2 κοιλίες.