Το μάθημα που ακολουθεί αποτελεί μία πρόταση για τη διδασκαλία της ενότητας: 

2.2 "Πλασματική μεμβράνη: Το λεπτό σύνορο ανάμεσα στην άβια ύλη και τη ζωή" 

από το Κεφ.2 "Κύτταρο: Η θεμελιώδης μονάδα της ζωής" της Βιολογίας Γενικής Παιδείας Β' Λυκείου

Διάρκεια: 4 ώρες

Διδακτικοί στόχοι

Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας οι μαθητές θα είναι σε θέση:

  • Να περιγράφουν τη δομή της πλασματικής μεμβράνης.
  • Να συνδέσουν τη δομή της πλασματικής μεμβράνης με τις ιδιότητες των μακρομορίων  που την αποτελούν και να  κατανοήσουν τη δυναμικότητά της.
  • Να διακρίνουν  τους διάφορους τρόπους μεταφοράς ουσιών με τη συμμετοχή της μεμβράνης και να γνωρίσουν το βιολογικό τους ρόλο.
  • Να αναγνωρίσουν στο ρόλο της πλασματικής μεμβράνης ως υποδοχέα μηνυμάτων την αναγκαιότητα του για τη λειτουργία του κυττάρου και του οργανισμού.