Στο μάθημα αυτό θα δούμε τις διαδικασίες από τις οποίες περνάει η γενετική πληροφορία, προκειμένου να αξιοποιηθεί από το κύτταρο και να παραχθεί το τελικό χρήσιμο προϊόν (πεπτίδια, πρωτεΐνες)