Το παρόν μάθημα αφορά την ενότητα 4.2 "Ασθένειες" του βιβλίου στην Β' τάξης του Γυμνασίου. Το μάθημα ολοκληρώνεται σε 3 διδακτικες ώρες. Στη συγκεκρίμενη ενότητα ο μαθητής εξοικειώνεται με βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη διαταραχή της ομοιόστασης και τη νόσηση. Ακόμη, μαθαίνει ποιοι είναι οι διαφορετικοί μικροοργανισμοί που προκαλούν ασθένειες και εξετάζει κάποιες από αυτές. Υπάρχουν πολλά παραθέματα που καταπιάνονται επιφανειάκα με ζητήματα όπως το AIDS, ο καθημερινός τρόπος ζωής και οι μη παθογόνοι, ωφέλιμοι για τον άνθρωπο μικροοργανισμοί. 
Βασιζόμενη στα παραπάνω σχεδίασα το μάθημα έτσι ώστε να αποτελεί βοηθητικό υλικό για τους μαθητές. Στις 4 ενότητές του οι μαθητές καλούνται να ανατρέξουν στις γνώσεις που παρέχονται από το βιβλίο τους και να τις συνδυασούν με πλήθος νέων πληροφοριών που παρέχονται μέσω βίντεο, άρθρων και κειμένων που παρέθεσα η ίδια, ώστε να φτάσουν στο τέλος κάθε ενότητας στην αξιολόγηση τους. Η αξιολόγηση σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται μέσω κουίζ γνώσεων ενώ σε άλλες μέσω εργασιών και δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην αλλαγή στάσης των μαθητών.