Οι μαθητές προσπαθώντας να λύσουν ένα μυστήριο, ανακαλύπτουν πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα για τα μικρόβια ή τους μικροοργανιμούς...