Στη διδακτική ενότητα θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε τον έξυπνο τρόπο με τον οποίο είναι κατασκευασμένη η καρδιά ώστε με ρυθμό να ωθεί το αίμα άλλοτε "μαλακά" ώστε να πάει δίπλα στους πνεύμονες και άλλοτε με ορμή  για να φτάσει στα "πέρατα" του σώματος.Θα ακολουθήσουμε την πορεία του αίματος καθώς  εισέρχεται, προωθείται,επιστρέφει στην καρδιά και επαναπροωθείται στους ιστούς .

Κι όλα αυτά με έναν ακατάπαυστο ρυθμό που ενορχηστρώνεται από το αυτόνομο νευρικό σύστημα και αυτορυθμίζεται ανάλογα με τις συνθήκες.

Επομένως πριν μιλήσουμε για περισσότερες λεπτομέρειες ας αρχίσουμε από τα βασικά.

Θα θέσουμε τους παρακάτω στόχους 

ΣΤΟΧΟΣ !ος.

Να μελετήσουμε την ανατομία της καρδιάς,να είμαστε σε θέση να ονομάσουμε τις επιμέρους δομές .

Να ακολουθήσουμε τη διαδρομή του αίματος από την είσοδό του στην καρδιά μέχρι την επιστροφή  ξανά στους ιστούς του σώματος.

ΣΤΟΧΟΣ 2ος.

Να ονομάσουμε τα αγγεία που συμμετέχουν στη διαδρομή : Ιστοί-καρδιά-πνεύμονες-καρδιά-Ιστοί.

ΣΤΟΧΟΣ 3ος.

Να σχολιάσουμε ανατομικές ιδιαιτερότητες των αγγείων ,των βαλβίδων και των κοιλιών και να τις συσχετίσουμε με το ρόλο τους.