Εξέλιξη του Ανθρώπου - Πρωτεύοντα

Στο μάθημα αυτό θα προσεγγιστούν: Η εμφάνιση των Θηλαστικών και των Πρωτευόντων, Τα χαρακτηριστικά/προσαρμογές των Πρωτευόντων. Τα κοινά χαρακτηριστικά των Πρωτευόντων. Η εμφάνιση των Ανθρωπιδών και οι πρώτοι άνθρωποι, αλλά και η ποικιλομορφία στους ανθρώπινους πληθυσμούς.