Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (1.9.5)

Ο οδηγός προέρχεται από την κοινότητα ΕΛΛΑΚ

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο http://ellak.gr/index.php?option=com_openwiki&Itemid=103&id=ellak:moodle1.9.4 για να ανοίξετε τον πόρο.